Çalışmalarım

YENİ!!!

1-A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu,9th International Strategic Management Conference dahilinde bildiri kitapçığındaki "Exploring The Innovativeness And Market Orientation Through Mission And Vision Statements: The Case Of Istanbul Stock Exchange Companies", 615-624 pp., Riga, Letonya, Haziran 2013

PDF Dosyası Aykan Candemir Riga.pdf

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-A. Ö. Önder, A. Candemir, N. Kumral, "Analysis of the Determinants of International Tourism Demand: The Case of Izmir", European Planning Studies (ISI) , 1525-1534 pp., 2009 , DOI: 10.1080/09654310903141748PDF Dosyası Aykan Candemir Demand.pdf

 

2-A.Candemir, K.Ventura, İ.Kazançoğlu, "Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices", International Journal of Business and Management Studies , 55-68 pp., 2011
3-A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, E.Demiralay, "Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 188-207 pp., 2011

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu,9th International Strategic Management Conference dahilinde bildiri kitapçığındaki "Exploring The Innovativeness And Market Orientation Through Mission And Vision Statements: The Case Of Istanbul Stock Exchange Companies", 615-624 pp., Riga, Letonya, Haziran 2013

2-A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu, I. International Congress On Sports Economics And Management konferansı dahilinde "I. International Congress On Sports Economics And Management Bildiriler/Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Factors Affecting The Sport Related Consumer Expenditures", 199-217 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2011
3-A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu, R.Tatlıdil, Third Biennial International Conference on Services Marketing: “Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services” konferansı dahilinde "Third Biennial International Conference on Services Marketing: “Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services”" bildiri kitapçığındaki "Determinants of the Tendency for Using Mobile Banking", 394-406 pp., İzmir, Türkiye, Eylül, 2011
4-A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, 7th International Strategic Management Congress konferansı dahilinde "The Proceedings of 7th International Strategic Management Congress" bildiri kitapçığındaki "The Effect Of Marketing Expenditures During Financial Crisis: The Case Of Turkey", 293-299 pp., Paris, Fransa, Haziran 2011
5-A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, E.Demiralay, 6th International Strategic Management Congress konferansı dahilinde "The Proceedings of 6th International Strategic Management Congress" bildiri kitapçığındaki "Risk Perception Of Turkish Exporters In Transportation: An Example Of Aegean Region", 465-475 pp., St. Petersburg, Rusya, Temmuz, 2010
6-A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, E.Demiralay, 6th International Scientific Conference Business and Managemen konferansı dahilinde "6th International Scientific Conference Business and Management–2010 Selected Papers" bildiri kitapçığındaki "Uncertainty Perceptions in Export Marketing", 355-360 pp., Vilnius, Litvanya, Mayıs 2010
7-A.Candemir, İ.Savaşçı Kazançoğlu, International 7th Knowledge, Economy & Management Congress konferansı dahilinde "International 7th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings Uluslar Arası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "E-Belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi - Evaluation of Websites of Aegean Coast Municipalities With Content Analysis in The Framework of E-Municipality", 196-214 pp., Yalova, Türkiye, Kasım, 2009
8-A.Candemir, G.Nazan Günay, International Conference on Europe And North Cyprus konferansı dahilinde "International Conference on Europe And North Cyprus "Perspectives in Political, Economic and Strategic Issues" Proceedings" bildiri kitapçığındaki "The Positioning of Northern Cyprus as a Holiday Destination Among Turkish Tourists", 149-166 pp., Gazimağusa, KKTC, Kasım, 2009
9-İ.Savaşçı Kazançoğlu, A.Candemir, International Entrepreneurship Congress SMEs and Entrepreneurship konferansı dahilinde "International Entrepreneurship Congress Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Exploring the Synergy Between Entrepreneurship And Innovation: Study In Furniture Sector of Izmir", 33-42 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2009
10-A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, 5th International Conference on Business, Management and Economics konferansı dahilinde "5th International Conference on Business, Management and Economics E-Conference Proceedings" bildiri kitapçığındaki "“An Analysis of Best Brands in Turkey Towards Its Global Worldwide Performance", 1-15 pp., İzmir, Türkiye, Ekim,2009

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-A. Candemir, "Perakendecilik Sektöründe Kent Bakkallarının Rekabet Gücünün Analizi: İzmir Örneği", Ege Akademik Bakış , 211-238 pp., 2010
2-A. Candemir, A. E. Zalluhoğlu, "Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: "Algida" İzmir Örneği", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 1-28 pp., 2010

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-A.Candemir, Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre-Kültür-Turizm) konferansı dahilinde "Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre-Kültür-Turizm) Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Kula'da Dericilik", 133-147 pp., Kula, Manisa, Eylül, 2006

DİĞER ÇALIŞMALAR

- Güzellik ve Estetik Düşüncenin Doğuşu

- Aydınlanma Çağı

- Anadolu’da Taş Ustaları

- Yüksek bir mevkiye ulaşmak yetmez, asıl iş, o mevkiye layık olmaktır

 

TR / ENG