TR / ENG

 

KOBİ Yönetimi

Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders(Saat/Hafta) IEU Kredisi ECTS Kredisi
Marka Yönetimi

BA 324

5.Yarıyıldan İtibaren

3

Uygulama(Saat/hatfa):0 Laboratuar(Saat/Hafta):0

3

4

 

Önkoşul Dersleri Yok
Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Veren(ler)

Yrd. Doç.Dr. Aykan Candemir

Dersin Yardımcıları

Araş.Gör. Murad Canbulut

Dersin Amacı

Markayı, markalaşmayı, marka eşitliğini anlamayı, uygun marka mesajları ve medya stratejileri belirleme yeteneğini, marka mesajlarını uygun bir şekilde tanımlayacak ve değerlendirecek araçları, pazarlama iletişiminin sürekli ve interaktif bir süreç olduğunu ve bir markanın başarısını belirleyen tüm diğer marka mesajları ile uygun bir şekilde entegre edilmesi gerektiği anlamayı sağlayacak marka yönetimi temel bilgisini vermek

Dersin Öğrenme Çıktıları

Marka yönetimi ile ilgili temel kavramların anlamlarını açıklar. Marka yönetiminin başarısını artıran faktörleri nedenleri ile açıklar. Verilecek bir ürün/kişi ya da kurumun marka yönetimi çalışmalarını gerçekleştirebilir. Küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkilerini analiz eder.  

Dersin İçeriği

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci, etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.

 

Hafta Konular Önhazırlık Materyaller
1 Giriş:Marka Yönetimi Nedir?

 

Chapter 1
2 Marka ve Marka Yönetimi Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 1-45.Chapter 2
3 Müşteri Bazlı Marka Denkliği Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 47-91. Chapter 3
4 Marka Konumlandırma ve Değeri Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 97-137. Chapter 4
5 Marka Denkliği Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 139-181 Chapter 5
6 Marka Denkliği Oluşturmak için Pazarlama Programlarının Tasarımı Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 184-225. Chapter 6
7 Maraka Denkliği için Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 229-276. Chapter 7
8 Arasınav    
9 Marka Denkliği Oluşturmak için İkincil Marka Bilgisinin Güvü Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 279-313. Chapter 8
10 MArka Denkliği Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 315-431. Chapter 9
11 Marka Stratejilerinin Tasarımı ve Uygulanması Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, (Prentice-Hall): 432-485. Chapter 10
12 Kişisel Marka Oluşturma sunumları I  Chapter 11
13 Kişisel Marka Oluşturma sunumları II  Chapter 12
14 Örnek Olay Analizleri  Örnek Olay
15 Dönemin Değerlendirilmesi  

KAYNAKLAR

Ders Notu

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar, öğrencilere verilecek örnek olaylar.

Diğer Kaynaklar

Rik Riezebos, Brand Management- A Theoretical and Practical Approach, (Pearson Education, Prentice Hall, 2003).
Kevin Keller, Best Practice Cases in Branding, (Prentice Hall, 2007).
David A. Aaker, Building Strong Brands, (The Free Press, 1996).
Scott M. Davis, Michael Dunn, Building the Brand-Driven Business, (Jossey-Bass, 2002).
Matt Haig, Brand Failures: The Truth about the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time, (Kogan Page, 2003).
Rita Clifton, John Simmons, Sameena Ahmad, and The Economist, Brands and Branding (The Economist Series), (Bloomberg Press, 2004).
Güven Borça,  Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, (Mediacat  Kitapları, 2002).
Ferruh Uztuğ,  Markan Kadar Konuş – Marka İletişimi Stratejileri, (Mediacat Kitapları, 2008).

 

Yarıyıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Devam

1

10

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Ödev

1

25

Vaka Analizler

 

 

Sunum

 

 

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara sınavlar

1

25

Final

1

40

TOPLAM  

100

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

60

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

40

TOPLAM  

100